Menu
 ذکر خنجر ، رقص خنجر یا به زبان ترکمنی«زیکئر» یکی از نمایشهای اصیل و کهن مردم ترکمن است که ریشه در گذشته‏ای…