Menu
  شهر تاریخی نمرود در سده سیزدهم پیش از میلاد مسیح بنا شده است. نمرود یا نیمرود از شهرهای اصلی امپراطوری…