Menu
جشن آبانگان یکی از کهن‌ترین آیین‌های ایرانیان از دوران باستان است که ریشه در اسطوره‌های این سرزمین دارد.
  آبان روز از آبان ماه که در تقویم امروزی مصادف دهم آبان است، در گاه‌شمار یا تقویم ایران باستان با جشن…
 معبد آناهیتای بیشاپور یادگاری باقی مانده از روزگار فرمانروایی شاپور یکم، پسر اردشیر بابکان( مؤسس سلسلۀ ساسانی) است که به شکل…