Menu

تازه ترین خبرها

 این هفته در تاریخ؛ (۱۰-۱۶ مهر، ۱-۷ اکتبر و ۲۹ ذی‌الحجه-۶ محرم) در نخستین روز اکتبر سال ۳۲۲ق.م ارسطو درگذشت.…
 فرش به عنوان یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های اقتصادی خانوار ترکمن به شمار می‌رود که اکنون در استان گلستان زندگی می‌کنند.…
 ۷۳ اثر باستانی ارزشمند که اغلب شامل مهرهای گلی پخته‌شده روزگار فرمانروایی ساسانیان هستند و کتیبه‌هایی به زبان پهلوی ساسانی…