Menu

همایش آرمان ایران: بزرگداشت پروفسور گراردو نیولی

 

مرکز دائرهالمعارف بزرگ اسلامی با همکاری جامعه ایران شناسی اروپا SIE، انجمن بین‌المللی مطالعات مدیترانه و شرق ISMEO، رایزنی فرهنگی سفارت ایتالیا در تهران و بنیاد ایران و هند، همایش آرمان ایران، بزرگداشت پروفسور گراردو نیولی، ایران‌شناس نامی ایتالیایی و پژوهشگر برجسته تاریخ ادیان و مذاهب ایرانی و آسیای مرکزی را برگزار کرد.

4(26)
در این همایش سخنرانی‌هایی دربارۀ زمینه‎های تحقیقاتی و آثار شادروان استاد گراردو نیولی انجام شد.

5

پروفسور پیر فرانچسکو کالیری از دانشگاه بولونیا با موضوع گراردو نیولی و باستان‌شناسی سخنرانی کرد.

7

پروفسور آدریانو رسی، رییس انجمن بین‌المللی مطالعات مدیترانه و شرق درباره تلاش‌های طولانی نیولی در شناخت و معرفی تمدن و فرهنگ باستانی ایران و شرق سخنرای نمود.

3

پروفسور آلموت هینتسه از دپارتمان ادیان و فلسفه مدرسه مطالعات شرق و افریقا (سواس) با موضوع گراردو نیولی و مطالعات اوستایی سخنرانی کرد.

2

دکتر احمد پاکتچی از دانشگاه امام صادق با موضوع کاوش‌های روش‌شناسانه در آثار نیولی به ایراد سخنرانی پرداخت.

6

دکتر محمود جعفری دهقی، عضو شورای عالی علمی مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی با موضوع ایرانشهر در متون فارسی میانه سخنرانی کرد.

4

و دکتر روزبه زرین‌کوب، عضو شورای عالی علمی مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی با موضوع تبار اردشیر بابکان سخنرانی نمود.

پیشنهاد مدیر سایت :   تاریخ جامع ایران

Categories:   تازه ترین خبرها

Comments