ساسانیان – پژوهشی در تاریخ ایران باستان

Menu
Sticky
 شمشیر ایرانی ویژگی‌های منحصربفردی دارد؛ به همین دلیل بهترین مجموعه‌داران دنیا آرزو دارند نمونه‌های اصیل و باستانی از شمشیر ایرانی…
قلعه ماران یا قلعه میران بر فراز قله‌ای به ارتفاع 2430 متری مجاور روستای پاقلعه از شهرستان رامیان گرگان است.…
جشن مهرگان یکی از مهم‌ترین و بزرگ‌ترین آیین‌های ایرانیان باستان بود که آن را هم‌تراز جشن نوروز می‌دانستند.
مهرهای دوران باستان علاوه بر بازگوکردن شرایط اقتصادی، مذهبی، فرهنگی و سیاسی جامعه، فرآیند شکل‌گیری مالکیت خصوصی در بین طبقات…
گورهای دخمه‌ای در مجموعه تاریخی لیار سنگ‌بن شهرستان املش محوطه‌ای ارزشمند از آثار باستانی شیوه‌های تدفین در روزگار باستان را…