ایران بهترین جایگزین مصر به‌عنوان برترین مقصد گردشگری

 

 روزنامۀ بریتانیایی گاردین در مطلبی تحلیلی در پاسخ به این سوال که آیا گردشگری خاورمیانه می‌تواند با بازگشت به روزهای خوش گذشته دوباره احیا شود، با اشاره به رویدادهای خونبار و ناامنی‌های فزاینده دراین منطقه، بر[…]