کهن‌ترین بازی تخته نرد جهان

 

  گفته می‌شود در روزگار فرمانروایی خسرو یکم ساسانی (خسرو انوشیروان؛ ۵۳۱-۵۷۹م)، پادشاه هند برای سنجیدن خِرد و دانایی ایرانیان و اثبات برتری تمدن هند، «شطرنجی» را که مهره‌های آن از سنگ‌های زمرد و یاقوت سرخ[…]

خاستگاه جشن های ایران باستان

 

   در یک نگاه کلی می توان گفت،جشن ها ی ایران باستان در باورهای دینی،پدیده های ماورالطبیعی و نیز برخی رخدادهای مهم روزگارشان ریشه دارند. بررسی دقیق متون و گزارش های تاریخی برجای مانده از[…]