%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%86-%da%86%d9%87%d8%b1%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d8%af-4

بزودی چهره مومیایی‌ مردان نمکی را خواهیم دید

 

 مردان نمکی معدن نمک چهرآباد زنجان، مومیایی‌هایی هستند که اگرچه به صورت تصادفی و در اثر معدنکاری از زیر قرن‌ها خاک بیرون آمدند، ولی پس از کشف، توجه پژوهشگران بسیاری را به خود معطوف داشته‌اند.[…]