Menu
  “گندی‌شاپور”، “وه اندیوک شاپور”، “جندی‌شاپور” و یا “بیت لابات”نام های مختلف شهری است که در حدود سال ۲۶۰ میلادی به دستور شاپور اول ساسانی…