سالنامه ساسانی

 

  ۱-اردشیر یکم ۲۲۴-۲۳۹/۴۰ میلادی(وفات:۲۴۱/۲) ۲- شاپور یکم ۲۳۹/۴۰(۲۴۱/۴۲)-۲۷۰-۷۲ ۲۴۱-۲۷۲ ۳- هرمزد یکم ۲۷۰/۷۲-۲۷۳ ۲۷۲-۲۷۳ ۴- بهرام یکم ۲۷۳-۲۷۶ ———— ۵- بهرام دوم ۲۷۶-۲۳۹ ————…

View More سالنامه ساسانی

نقش برجسته های ساسانی ، دیهیم ستانی و مسئله تأکید بر مشروعیت پادشاهان

 

 صحنه های دیهیم ستانی موضوع غالب و اصلی نقش برجسته های دوران ساسانی است. دراین نقوش پادشاه ساسانی دربرابر ایزدان یا یک ایزد نظیر اهوره…

View More نقش برجسته های ساسانی ، دیهیم ستانی و مسئله تأکید بر مشروعیت پادشاهان