خاستگاه کوروش هخامنشی؛ انشان(خوزستان امروزی) یا مرودشت فارس؟

 

 خاستگاه کوروش هخامنشی؛ انشان(خوزستان امروزی) یا مرودشت فارس؟ این پرسشی است که مکررا در ذهن دانشجویان تاریخ ایران باستان و حتی علاقه‌مندان به تاریخ کهن…

View More خاستگاه کوروش هخامنشی؛ انشان(خوزستان امروزی) یا مرودشت فارس؟