2سعید نفیسی

مهرگان یا جشن خزان

 

  متن حاضر نوشته‌ای از زنده‌یاد استاد سعید نفیسى، چهره فروزان تاریخ و ادب معاصر ایران با عنوان “مهرگان یا جشن خزان” است. پیداست که در ایران باستان مراسم مهرگان مانند مراسم نوروز دارای اهمیت بوده‌است. به‌همین[…]

persepolis3

چهار کتیبه متعلق به دوره هخامنشیان در محوطه تل آجری کشف شد.

 

 چهار کتیبه متعلق به دوره هخامنشیان در محوطه تل آجری کشف شد که روی آنها به زبان بابلی کلماتی چون شاه و دروازه حک شده است. پنجمین فصل از کاوش های باستان ‌شناسی و برنامه[…]

persepolis3

فرونشست زمین در اطراف مجموعه جهانی تخت جمشید

 

 مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید گفت: فرونشست زمین در اطراف مجموعه جهانی تخت جمشید، نقش رستم و برخی روستاهای مجاور این یادمان های تاریخی، در وضعیتی بحرانی است. وی در همایش حرائم میراث فرهنگی که[…]

جمشید.jpg2

کشف دروازه جدید کاخ تخت جمشید

 

 باستان‌شناسان پس از ۴ فصل کاوش در تُل آجری، پرده از رازهای این تپه باستانی که در ۳ کیلومتری تخت‌جمشید واقع شده برداشتند. آن‌ها همچنین آجرهای لعابداری پیدا کردند که به نقش موش‌خوشو، حیوان افسانه‌ای[…]