مهرگان یا جشن خزان

 

  متن حاضر نوشته‌ای از زنده‌یاد استاد سعید نفیسى، چهره فروزان تاریخ و ادب معاصر ایران با عنوان “مهرگان یا جشن خزان” است. پیداست که در ایران باستان مراسم مهرگان مانند مراسم نوروز دارای اهمیت بوده‌است. به‌همین[…]

چهار کتیبه متعلق به دوره هخامنشیان در محوطه تل آجری کشف شد.

 

 چهار کتیبه متعلق به دوره هخامنشیان در محوطه تل آجری کشف شد که روی آنها به زبان بابلی کلماتی چون شاه و دروازه حک شده است. پنجمین فصل از کاوش های باستان ‌شناسی و برنامه[…]

فرونشست زمین در اطراف مجموعه جهانی تخت جمشید

 

 مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید گفت: فرونشست زمین در اطراف مجموعه جهانی تخت جمشید، نقش رستم و برخی روستاهای مجاور این یادمان های تاریخی، در وضعیتی بحرانی است. وی در همایش حرائم میراث فرهنگی که[…]

کشف دروازه جدید کاخ تخت جمشید

 

 باستان‌شناسان پس از ۴ فصل کاوش در تُل آجری، پرده از رازهای این تپه باستانی که در ۳ کیلومتری تخت‌جمشید واقع شده برداشتند. آن‌ها همچنین آجرهای لعابداری پیدا کردند که به نقش موش‌خوشو، حیوان افسانه‌ای[…]