احسان یارشاطر و دانشنامه ایرانیکا

 

 دانشنامه‌ ایرانیکا را می‌توان بزرگ‌ترین و جامع‌ترین پروژه‌ ایران‌شناسی دانست. گو اینکه طی سال‌های اخیر، پروژه عظیم تاریخ جامع ایران مشتمل بر بیش از ۲۰ جلد در دایره المعارف بزرگ اسلامی و زیر نظر استادان[…]