حالا که کاخ صاحبقرانیه تعطیل شده درهمین سایت بصورت مجازی از آن بازدید کنید

 

   طبقه‌ اول کاخ صاحبقرانیه به دلیل انجام مطالعات آسیب‌شناسی سازه، از پنجشنبه هشتم آبان ماه سال جاری تعطیل شده است. به گزارش خبرنگار ایسنا،…

View More حالا که کاخ صاحبقرانیه تعطیل شده درهمین سایت بصورت مجازی از آن بازدید کنید