فرش ترکمن

 

 فرش به عنوان یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های اقتصادی خانوار ترکمن به شمار می‌رود که اکنون در استان گلستان زندگی می‌کنند. عموما فرش‌های ترکمن با الهام…

View More فرش ترکمن