سالنامه ساسانی

 

  ۱-اردشیر یکم ۲۲۴-۲۳۹/۴۰ میلادی(وفات:۲۴۱/۲) ۲- شاپور یکم ۲۳۹/۴۰(۲۴۱/۴۲)-۲۷۰-۷۲ ۲۴۱-۲۷۲ ۳- هرمزد یکم ۲۷۰/۷۲-۲۷۳ ۲۷۲-۲۷۳ ۴- بهرام یکم ۲۷۳-۲۷۶ ———— ۵- بهرام دوم ۲۷۶-۲۳۹ ————…

View More سالنامه ساسانی

کیش مزدک

 

     Mazdakism Encyclopedia of Religions and ethics ترجمه:نسترن رجبی کارشناس ارشد تاریخ ایران باستان writen by Mircea  Aliade   کیش مزدکی با نام خرمیان (The khurram…

View More کیش مزدک