قلعه ضحاک

 

 این دژ باستانی به احتمال فراوان بازمانده‌ای از دوران اشکانیان، یا معبدی زردشتی و یا یک پادگان نظامی محلی بوده است . طاق هلالی این دژ در کنار…

View More قلعه ضحاک

سالنامه ساسانی

 

  ۱-اردشیر یکم ۲۲۴-۲۳۹/۴۰ میلادی(وفات:۲۴۱/۲) ۲- شاپور یکم ۲۳۹/۴۰(۲۴۱/۴۲)-۲۷۰-۷۲ ۲۴۱-۲۷۲ ۳- هرمزد یکم ۲۷۰/۷۲-۲۷۳ ۲۷۲-۲۷۳ ۴- بهرام یکم ۲۷۳-۲۷۶ ———— ۵- بهرام دوم ۲۷۶-۲۳۹ ————…

View More سالنامه ساسانی