این هفته در تاریخ؛ کتابخانه هاروارد و تاریخ شفاهی ایران

 

 مجموعه کتابخانه هاروارد شامل ۷۳ کتابخانه با بیش از ۱۸ میلیون عنوان کتاب، رساله و میکروفیلم است. هاروارد قدیمی‌ترین مجموعه کتابخانه‌ای در امریکا و بزرگترین…

View More این هفته در تاریخ؛ کتابخانه هاروارد و تاریخ شفاهی ایران