Menu

بازگشت تعداد دیگری از گل‌نبشته‌های هخامنشی به ایران

 

۱۷۸۳ گل‌نبشته هخامنشی مربوط به باروی تخت جمشید که ارزش بسیاری در شناخت مناسبات اقتصادی و اجتماعی روزگار هخامنشیان دارد از موسسه شرق‌شناسی دانشگاه شیکاگو به ایران بازگردانده شد. این چهارمین مرحله از فرآیند بازگرداندن اشیاء تاریخی کشف‌شده در محوطه باستان‌شناسی تخت جمشید است که دو مرحله نخست در سال‌های پیش از انقلاب اسلامی و دیگری در سال ۱۳۹۳ خورشیدی صورت گرفته بود. الواح گلی تخت جمشید پس از حفاری و کشف در سال ۱۳۱۴ خورشیدی بالغ بر ۳۰ هزار قطعه برآورد شد که به منظور بررسی و پژوهش با کشتی به موسسه شرق‌شناسی دانشگاه شیکاگو به امانت سپرده شد. از آن تاریخ تاکنون ۸۴ سال می‌گذرد و در چهارمین مرحله افزون بر ۱۷۸۰ قطعه از آثار تاریخی مذکور به میهن بازگردانده شده است.

خبر خوب اینکه گل‌نبشته‌های هخامنشی از ۱۰ مهرماه تا آخر این ماه در موزه ملی ایران (موزه ایران باستان- خیابان سی تیر تهران) در معرض بازدید عموم قرار خواهد داشت. گفتنی است هنوز حدود ۱۷ هزار گل‌نبشته سالم و قطعات شکسته در مؤسسه شرق‌شناسی دانشگاه شیکاگو نگهداری می‌شود که برای انتقال قطعی به ایران نیاز به اقدامات حقوقی موثر است.

پیشنهاد مدیر سایت :   دكتر محمد ابراهيم باستانی ‌پاريزی

Categories:   تازه ترین خبرها, دسته‌بندی نشده

Comments