Menu

شهر سوخته حلقه اتصال تمدن‌های شرق و غرب

 

یکی از کهن‌ترین تمدن‌های بشری در دل تپه‌های سیستان، شهر سوخته حلقه اتصال تمدن‌های شرق و غرب در گذشته بوده است.
دکتر عیسی ابراهیم‌زاده عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان معتقد است؛ اهمیت وسعت اکتشافات شهر سوخته طی چند سال اخیر این محوطه را به صورت محوطه باستانی عادی از دوران مفرغ بیرون آورده و به صورت مهمترین مرکز استقرار و در حقیقت مرکز اجتماعی، سیاسی اختصاص و فرهنگی تمام منطقه در طی هزاره‌های سوم و دوم بیش از میلاد مبدل ساخته است. به گفته وی، یک نکته مهم که در اکتشاف‌های شهر سوخته مشخص شده است این که در آن زمان از چرخ سفالگری به شکل امروزی استفاده می‌شده است.

burnt city 3

شهر سوخته در بین سال‌های ۳۲۰۰ تا ۲۲۰۰ قبل از میلاد نه تنها یک شهر مهم بوده بلکه پایتخت و مرکز یک منطقه وسیع فرهنگی نیز به شماره می رفته است. بقایای مواد ارگانیک، ابراز تولید و محصولات تولیدی کشف شده در شهر سوخته نشانگر آن است که این نقطه محلی برای ساخت و توزیع این مواد بوده است. به‌طورکلی، شهر سوخته مظهر مدنیت و شهرنشینی در جنوب شرق ایران در دوره‌های باستان بوده است. همچنین وجود ارتباط بین شهر سوخته و مناطق غربی و شمالی، همچون بین النهرین و خراسان و ماورالنهر نیز حائز اهمیت و توجه است. افزون بر این شهرسوخته ارتباطاتی نیز با ترکمنستان در خصوص فعالیت های بازرگانی و تجاری نیز داشته است.

burnt city  1
گفتنی است که شهر سوخته طی تاریخ حیات خود دست کم سه بار دچار آتش‌سوزی و حریق شده و وجه تسمیه آن به علت وجود آثار سوختگی شدید و باقی ماند خاکسترهای بسیار زیاد در سطح آن است که باعث شده مردم محلی این نام را برای آن انتخاب کنند. شهر سوخته در حدود ۶۰ کیلومتری جنوب غربی محل فعلی شهر زابل در سیستان واقع شده است.

به نقل از خبرگزاری ایسنا
پیشنهاد مدیر سایت :   فرهنگ و اسطوره

Categories:   تازه ترین خبرها

Comments

 • Posted: اسفند ۲۷, ۱۳۹۴ ۱۰:۱۸

  ناشناس

  زاد بوم زرتشت پيامبر هم در منطقه سيستان و كنر درياچه هامون است
 • Posted: فروردین ۳, ۱۳۹۵ ۰۷:۰۰

  آذري

  وطن زرتش پيامبر در منطقه آذربايجان است و درياچه اروميه همان درياچه اي كه زرتشت از آن بدنيا آمده است