تعداد ۳۰ قطعه آثار باستانی ایران متعلق به پیش و پس از اسلام که در سال های گذشته به ‌طور غیرقانونی از کشور خارج شده بودند در سالهای قبل توسط پلیس میراث فرهنگی ایتالیا شناسایی و توقیف شدند. شناسایی و پی گیری مستمر سازمان میراث فرهنگی پس از چند سال سرانجام نتیجه داد و در نهایت پس از صدور رأی دادگاه تجدید نظر شهر میلان، این اموال در موزۀ هنرهای شرقی شهر رم به سفیر کشورمان در ایتالیا تحویل داده شدند.
گفته می شود برخی  از آثار باستانی مذکور منحصر به فرد هستند و از نظر فرهنگی  ارزش بسیاری دارند. این اشیاء تاریخی به زودی به موزۀ ملی ایران تحویل داده خواهد شد.

تحویل 30اثر باستانی در موزه هنرهای شرقی رم1

تحویل 30اثر باستانی در موزه هنرهای شرقی رم3

One Reply to “۳۰ قطعه آثار باستانی ایران به وطن باز می گردد”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.