نقش برجسته های ساسانی ، دیهیم ستانی و مسئله تأکید بر مشروعیت پادشاهان

 

صحنه های دیهیم ستانی موضوع غالب و اصلی نقش برجسته های دوران ساسانی است. دراین نقوش پادشاه ساسانی دربرابر ایزدان یا یک ایزد نظیر اهوره مزدا،آناهید ویا میتره ایستاده واز یکی از ایشان دیهیم پادشاهی را می ستاند.در نقش برجسته هایی که حاوی تصاویر نبرد هستند تصویر دشمنان کشته و مغلوب و اسیر نشانگر چیرگی و برتری شاهنشاه ساسانی است.بطور مثال درنقش برجسته های شاپور یکم که صحنه های پیروزی را نشان می دهند،دست کم دو قیصر رومی تصویر شده اند.

بزودی متن کامل این پژوهش را اینجا مشاهده خواهید کرد…

ardashir1-3

5 Replies to “نقش برجسته های ساسانی ، دیهیم ستانی و مسئله تأکید بر مشروعیت پادشاهان”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.