بشقاب نقره اى با روکش طلاى مربوط به دوره ساسانى که به صورت زیبایى نقش نگارى شده است، در این بشقاب پادشاه ساسانى درحال شکار یک پرنده کمیاب وحشى احتمالا گونه اى از غاز وحشى نشان داده میشود.

هدف از ساخت و نقش بشقاب نقره اى در عهد ساسانى نشان دادن عیش و عشرت شاه در شکار نبوده بلکه این نوع ظروف که نشان از هنر ساسانی بدین منظور ساخته میشده که به ملل همجوار وجود انواع مختلف گونه هاى حیوانات در ایران را در عین اقتدار و کارآمدى شاه نشان دهند. شاید بتوان هدف مهم دیگر ساخت این بشقاب ها را که در نیمۀ دوم روزگار فرمانروایی ساسانیان متداول گردید و تا حدودی جایگزین سنگ نگاره ها شد، تبلیغ و ترویج عظمت و شکوه فرهنگ و تمدن ایران ساسانی برای دولت ها و ملت های دیگر جهان دانست.
گونه هایى که مخصوص فلات ایران بوده و کشورهاى بیگانه حتى تا بحال از نزدیک ندیده بودند و باعث حیرتشان از فراخ بودن دشتها و حیوانات فلات ایران میشده که این خود معرفى ثروت ها و دارایى هاى طبیعى ایران به بیگانگان بوده است.
معمولا بشقاب های نقره اى یا به نمایندگان ملل ها طى مراسمى خاص از طرف شاه ایران هدیه داده میشده و یا در خود مداین با برپایى مجلسى به سفیران ملل دیگر نشان داده میشده است.
همچنین از نوع تاج شاه این نقش بر مى آید که این شاه، شاپور دوم ساسانى باشد، زیرا شاهان ساسانى را با توجه به نوع تاج آنها میتوان تشخیص داد که از یکدیگر تفاوت داشتند.

بشقاب نقره با روکش طلا1

2 Replies to “بشقاب نقره اى با روکش طلا”

  1.  

    مصرف این بشقاب ها چه چیزی بوده؟ آیا فقط مختص طبقات اشراف و شاهان بوده و یا اینکه برای مردم معمولی هم بکار می رفته؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.